عشق محبت دوستی
 
قالب وبلاگ
اشتباهاتم را دوست دارم..
آنها همان تصمیماتی هستند که خود گرفته ام
و نتبجه اش را هر چه باشد می پذیرم
اشتباهاتم را گردن کسی نمی اندازم
میپذیرم که انسانم و اشتباه میکنم
نه فرشته ام و نه شیطان!!
و نه انسان کامل
تا زنده ام برای انتخاب راه درست فرصت است
وقتی زمین میخورم ،بلند میشوم خود را میتکانم و ادامه میدهم
اشتباهاتم را دوست دارم….
آنها حباب شیشه ای غرورم را میشکنند
هر زمان به اشتباهاتم پی بردم … بزرگتر شده ام
اشتباهاتم را دوست دارم…..
آنها گران ترین تجربه هایم هستند ،چرا که برایشان هزینه گزافی پرداختم..

[ جمعه 1 اسفند1393 ] [ 11:31 ] [ حامد ]

[ پنجشنبه 2 بهمن1393 ] [ 13:38 ] [ حامد ]
 

هر چند که رنگ و روی زيباست مرا
چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا
چون عهده نمی شود کسی فردا را
حـالی خوش دار اين دل پر سودا را
می نوش به ماهتاب ای ماه که ما
بـسيار بـــگردد و نــيـابد ما را
چون در گذرم به باده شویید مرا
تلقين ز شراب ناب گویید مرا
خواهید به روز حشر یابید مرا
از خاک در میکده جوييد مرا
چندان بخورم شراب کاین بوی شراب
آید ز تراب چون روم زیر تراب
گر بر سر خـاک من رسد مخموری
از بوی شراب من شود مست و خراب
.بر لوح نشان بودنی ها بوده استپیوسته قلم ز نيک و بد فرسوده است
در روز ازل هر آن چه بايست بداد
غم خوردن و کوشيدن ما بيهوده است

[ دوشنبه 1 دی1393 ] [ 23:22 ] [ حامد ]

[ شنبه 1 آذر1393 ] [ 21:31 ] [ حامد ]
اگر دلت گرفت سکوت کن این روزها هیچکس معنی " دلتنگی " را نمی فهمد.... !
[ جمعه 11 مهر1393 ] [ 1:9 ] [ حامد ]
تو مسجد بساز حاجی ﮔﻼﯼ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﺮﯾﺪ، ﺣﺎﻻ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻨﺸﻮ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﻪ ... ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﺠﺪﺗﻮ ﺑﺴﺎﺯ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﮊﻧﺪﻩ ﯾﻪ ﭘﺪﺭﻩ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﺳﺘﺎﺵ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ، ﺗﻮ ﻣﺴﺠﺪﺗﻮ ﺑﺴﺎﺯ ﺣﺎﺟﯽ... ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻋﻤﺮﺷﻮﻧﻮ ﺍﺷﮏ ﻭ ﻣﺎﺗﻢ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻥ ﭘﺪﺭ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﯼ ﺩﺍﻍ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻧﺪ... ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﯼ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻦ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺭﻭ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺣﺎﺟﯽ تو زودتر ﻣﺴﺠﺪﺗﻮ ﺑﺴﺎﺯ... ﻣﺴﺠﺪﺗﻮ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﯿﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺁﺧﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﺎﺯﻡ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻧﻮﮎ ﮔﻠﺪﺳﺘﺶ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺫﺍﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﺧﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﺫﺍﻥ ﭘﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺵ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺣﺴﺎﺏ... ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺧﺮﺍﻓﻪ ﺟﻮﯼ ، ﻫﻤﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﯽ ﺍﻣﺖ ﺧﺪﺍﺟﻮﯼ، ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧـــــــــﺪﺍ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺒﺮﻡ ...
[ یکشنبه 2 شهریور1393 ] [ 13:42 ] [ حامد ]
تو بگو دوستم داری.. 
من ثابت می کنم 
که انسان 
جانوری پرنده است!!

برای خودت احترام قائل باش، و به دیگران نیز احترام بگذار. به آزادی ت افتخار کن. وقتی تو به رهایی و ازادی احترام می گذاری، دیگران را نیز رها و آزاد می خواهی، چرا که این آزادی به تو عشقی سرشار و زیبایی می بخشد. تو برای همه انسان های دیگر در سراسر دنیا رها بودن عاشقانه و زیبا زیستن را خواهی خواست. اوشو

[ سه شنبه 7 مرداد1393 ] [ 19:8 ] [ حامد ]
زندگی
زندگی رویش یک حادثه نیست
زندگی رهگذر تجربه هاست
تکه ابری است به پهنای غروب
آسمانی است به زیبایی مه
زندگانی چون گل نسترن است
باید از چشمه جان آبش داد
زندگی مال ماست
خوب و بد بودن آن
عملی از من و ماست
پس بیا تا بفشانیم همه بذر خوبی و صفا
و بگوییم به دوست
معنی عشق و حقیقت چه نکوست

[ یکشنبه 1 تیر1393 ] [ 0:10 ] [ حامد ]
در کوی نیک نامان ما را راه ندادن گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را .

[ جمعه 2 خرداد1393 ] [ 23:50 ] [ حامد ]

پسرکوچولو به مادر خود گفت: مادرداری به کجا می روی ؟ مادر گفت : عزیزم بازیگری معروف که از محبوبیت خاصی برخوردار است به شهر ما آمده است .این طلایی ترین فرصتی است که می توانم اوراببینم و با او صحبت کنم .خیلی زود برمی گردم .اگراووقت آن را داشته باشد که با من حرف بزند چه محشری می شود .

درحالی که لبخندی حاکی از شادی به لب داشت با فرزندش خداحافظی کرد.

حدود نیم ساعت بعد مادرش با عصبانیت برگشت پسر به مادرش گفت : مادر چرا چهره ی پریشانی داری؟ آیا بازیگر محبوبت را ملاقات کردی.

مادر بالحنی از خستگی وعصبانیت گفت: من وجمعیت زیادی از مردم بسیارمنتظر ماندیم اما ما به خبر رساندند که او نیم ساعت است که این شهر را ترک کرده است . ای کاش خدا شهر و محبوبیتی را که به این بازیگر کرده است به ما داده بود ... کودک پس از شنیدن حرف های مادر به اتاق خود رفت و لباس های خود را بیرون آورد وگفت : مادر آماده شو باهم به جایی برویم من می توانم ای آرزوی تورا برآورده... کنم . اما مادر اعتنایی نکرد و گفت : این شوخی ها چیست اوپیش از نیم ساعت است که این شهررا ترک کرده است .حرفهای تو چه معنی

می دهد. پسر ملتسمانه به مادر گفت : مادر خواهش می کنم به من اعتماد کن فقط با من بیا ....

پس از چندی قدم زدن پسر به مادرش گفت: رسیدیم . در حالی که به کلیساس بزرگ اشاره کرد مادر از این کار پسر دلخورشده بود با صدایی پر از خشم گفت : من به تو گفتم که الان وقت شوخی نیست. آیا سخن گفتن با خدا لذت بخش تر از ان نیست که با ان بازیگر محبوب حرف بزنی ؟ وقتی خدا همیشه در دسترس ماست پس چه نیاز به بنده ی خدا. مادر هیچ نگفت و خاموش ماند .

 

 

نوبهار باستانی نوید دهنده بهار زندگانی یاد آور شکوه ایران ویگانه پایدار تخت جمشید را به شما تبریک می گوییم .

سال 1393خورشیدی به همه هموطنان عزیز مبارک .سالی سبز و پپر از شادی داشته باشید .

شاد و سبز باشید .

[ شنبه 2 فروردین1393 ] [ 18:58 ] [ حامد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام من حامد 27سالمه امیدوارم از وبلاگ خوشتون امده باشه وساعات خوبی داشته باشید.

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق زهر بی سرو پایی نکنیم .

من یک پرسپولیسی دو آتیش هستم و خواننده محبوبم منصور بازیگر مورد علاقه من استاد پرویز

پرستویی . سه چیز را برایت ارزومندم 1. خوب بودن را 2 . خوب دیدن را 3. خوب ماندن را